Din leagăn spre absolvire

Grija pe care Mia’s Children o acordă dezvoltării extracurriculare se manifestă prin activităţile educative, creative, artistice şi sportive. Copiii sunt încurajaţi să se exprime liber şi să înveţe respectul şi dragostea, valorile morale și spirituale.

Aspectul spiritual şi mental este foarte important deoarece mulţi dintre copii au suferit abuzuri fizice şi psihice care le-au afectat dezvoltarea.

Mia’s Children este sprijinită de psihologi şi doctori care asigură copiilor tratamentele, consiliere şi sprijinul de care au nevoie.

Mia’s Children abordează prin programele sale toate aspectele care modelează o fiinţă umană, de la nevoile de bază: hrană, siguranţă, sănătate şi igienă, până la dezvoltarea mentală, fizică şi spirituală a copiilor.

Educaţia și mediul de viață oferite copiilor, mulţumită competenţelor Miei Scarlat și a colaboratorilor, sunt orientate spre dezvoltarea la maximum a valențelor individuale. Astfel, copiii pot să facă față unor cerințe calitative superioare prin oferirea unei atenții complete individualizate și de grup, prin socializare.

De când vin la Mia’s Children până îşi finalizează educaţia şi obţin o slujbă, Asociaţia îi sprijină în alegerea unei căi educaţionale şi profesionale, dându-le oportunitatea de a se integra cu succes în viața comunității.