Copiii în creştere au nevoie de mult mai mult decât de educaţie

Înainte să fie incluși în programele Asociației Mia’s Children, copiii trăiau în medii sărace, unii nu frecventau școala sau aveau foarte multe absențe. Acești copii provin din locuri unde nu puteau să-și pregătească temele, nu au bani pentru hrană, rechizite, cărţi, îmbrăcăminte și transport la școală. Trăiau într-un mediu familial tensionat, în majoritate monoparental, fiind discriminați pe considerente etnice și sociale.

Pentru că legea din România cere existenţa unui certificat de naştere pentru a intra la şcoală, o parte dintre copii nu au avut acte de identitate, pentru că s-au născut în afara unui spital. Pentru acești copii, Asociația a reușit să întocmească documente legale, iar copiii să poată intra în drepturile ce li se cuvin.

Încurajare şi implicare în pregătire şi dezvoltare extracurriculară

Mia’s Children oferă copiilor toate condițiile urmării cursurilor din sistemul de învățământ, face demersurile legale pentru obținerea de certificate de naştere. Fiecare copil este ajutat prin tutorat, iar pentru acei copii care încă nu se pot duce la şcoală Mia’s Children le asigură lecţii private, astfel încât să aibă suficiente cunoștințe, priceperi și deprinderi pentru integrarea cu succes în școală.

Mia’s Children oferă zilnic consiliere, pregătirea temelor, cunoștințe de operare PC, lecţii de pictură, muzică, sport, excursii, scris, limbi străine şi teatru etc.

Aceste activităţi îi ajută pe copii să se dezvolte, să creeze, să înveţe să se respecte și să fie uniți.

Le oferă sprijin emoţional şi le îmbogăţeşte educaţia, dezvoltându-le abilităţile.

La Mia’s Children orice copil află ce înseamnă:

  • Să fie îngrijit și iubit
  • Să fie bine hrănit și sănătos
  • Să fie protejat și să participe la luarea deciziilor care îi dezvoltă viața
  • Să fie educat
  • Să îl iubească pe Dumnezeu și pe semenii săi
  • Să fie creativ
  • Să fie onest
  • Să fie încurajat
  • Să fie în siguranță